Вивчення стану та перспектив туристичного ринку, інфраструктури, історії, культури регіону, методики роботи у туристичній діяльності.

Консолідація рекламно-інформаційної роботи різних учасників туристичного ринку.

Налагодження зв’язків між суб’єктами туристичної галузі, сприяння розвитку рівноправних відносин в туристичній діяльності, відкритості у стосунках із владними установами.

Сприяння створенню туристичного та територіального іміджу краю.

Поширення інформації про туристичний потенціал України.

Сприяння захисту культурних та історичних пам’яток.

Сприяння культурному та духовному розвитку, усвідомленню цінностей своєї спадщини, формуванню патріотичної мотивації серед населення, покращенню економічної ситуації, залучення інвестицій.

Сприяння наданню довідкової, інформаційної та консультативної підтримки туристам та гостям України.

Сприяння вихованню у дітей та молоді регіонального патріотизму та національної свідомості.

Сприяння взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

Залучення представників туристичної сфери та їх об’єднань до підготовки та ухвалення владних рішень, що стосуються діяльності у туристичній галузі, на центральному та місцевому рівнях відповідно до законодавства України.

Розробка та сприяння втіленню пропозицій, спрямованих на розвиток внутрішнього, в’їзного, сільського (зеленого), ділового, спортивного, екскурсійного та інших видів туризму.

Сприяння створенню, актуалізації та забезпеченню функціонування бази туристичної інфраструктури України. Захист прав надавачів та споживачів туристичних послуг відповідно до законодавства України.

Представництво інтересів членів Організації та інших осіб в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах, інших установах та організаціях.

Сприяння у вирішенні конфліктних ситуацій між членами Організації.

Участь у розробці та реалізації програм розвитку туристичної галузі.

Сприяння створенню нових робочих місць у туристичній сфері.

Сприяння підвищенню рівня кваліфікації фахівців туристичної діяльності та державних органів, зокрема шляхом організації тематичних курсів, майстер-класів, обміну досвідом, створення відповідних закладів освіти.

Забезпечення участі представників туристичного бізнесу у державних та регіональних соціально-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах.

Сприяння розробці стандартів ведення туристичного бізнесу.