[:ua]

          Кіровоградський обласний краєзнавчий музей є спадкоємцем найстарішого музейного закладу міста, створеного у 1883 році викладачем Єлисаветградського земського реального училища Володимиром Ястребовим (1855-1899).
        Значний внесок у розвиток музейної справи краю зробив Павло Рябков (1848-1927).
        У 1929 році, округовому історико-археологічному музею було виділено приміщення на вулиці Леніна, 40, де він знаходиться і нині. У 1939 році округовий історико-археологічний музей було перейменовано на обласний краєзнавчий.
        У 1956 році для увічнення пам’яті українського драматурга І.Карпенка-Карого створено філію Кіровоградського обласного краєзнавчого музею заповідник-музей – І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія (с.Миколаївка Кіровоградського району).
        У квітні 1965 року в приміщенні Свято-Преображенської церкви було відкрито ще одну філію краєзнавчого музею – картинну галерею, яка у 1993 році відокремилася і стала самостійним обласним художнім музеєм.
        У 1982 році, у зв’язку з відзначенням 100-річчя створення українського театру корифеїв, було засновано на громадських засадах меморіальний музей Кропивницького Марка Лукича у Кіровограді, з 1983 року – відділ обласного краєзнавчого музею.
         Музейні колекції налічують понад 56 000 предметів основного та більше 25 000 науково-допоміжного фонд. Це – цікаві зібрання, що характеризують природу, історичний розвиток та культуру краю з найдавніших часів до наших днів. Особливо розрізняються колекції меморіальних речей Кропивницького М.Л., Тобілевича (Карпенка-Карого) І.К., Яновського Ю.І., інших видатних земляків. Цінність являють зібрання археологічних пам’яток, етнографічних предметів, зброї ХVІІ-ХХ ст.ст. тощо.
          Зберігаються в музеї меморіальні речі Володимира Винниченка, які доправили до Кіровограда у 1992 році з далекої Франції (м.Мужен). У її складі: меблі, посуд, письмове приладдя, друкарська машинка, настільна лампа, торбинка з українською землею, годинник, прижиттєві видання, кілька картин, фотокопії. Ці предмети використані для експозиції “Володимир Винниченко. Повернення”.
          Широко відома в Україні та за її межами кунсткамера Олександра Ільїна вражає різноманітністю і цінністю свого складу. ЇЇ речову частину передали обласному краєзнавчому музею у 1994 році. Тут представлені і твори образотворчого, сакрального, декоративно-ужиткового мистецтва, і посуд з металу, скла, порцеляни з європейських та азіатських країн, і археологічні знахідки, прилади, меблі… – невичерпне джерело для науково-дослідної та експозиційної роботи.
м. Кропивницький
вул. Архітектора Паученка, 40
тел.: +38(0522)271841
Субота та неділя у музеї робочі.
Вихідний у понеділок.

http://www.kokm.kr.ua/index.php/ua/                                      

3D віртуальна екскурсія

[:ru]Кировоградский областной краеведческий музей является наследником старого музейного заведения города, созданного в 1883 году преподавателем Елисаветградского земского реального училища Владимиром Ястребовым (1855-1899).
Значительный вклад в развитие музейного дела края сделал Павел Рябков (1848-1927).
В 1929 году, окружному историко-археологическому музею было выделено помещение на улице Ленина, 40, где он находится и сейчас. В 1939 году окружной историко-археологический музей был переименован в областной краеведческий.

В 1956 году для увековечения памяти украинского драматурга И. Карпенко-Карого создан филиал Кировоградского областного краеведческого музея заповедник-музей — И.К.Тобилевича (Карпенко-Карого) Хутор Надежда (Николаевка Кировоградского района).
В апреле 1965 года в помещении Свято-Преображенской церкви было открыто еще один филиал краеведческого музея — картинную галерею, которая в 1993 году отделилась и стала самостоятельным областным художественным музеем.
В 1982 году, в связи с празднованием 100-летия создания украинского театра корифеев, было основано на общественных началах мемориальный музей М.Л.Кропивницкого в Кировограде, с 1983 года — отдел областного краеведческого музея.
Музейные коллекции насчитывают более 56 000 предметов основного и более 25 000 научно-вспомогательного фонда. Это — интересные собрания, характеризующие природу, историческое развитие и культуру края с древнейших времен до наших дней. Особенно различаются коллекции мемориальных вещей Кропивницкого М.Л., Тобилевича (Карпенко-Карого) И.К., Яновского Ю.И., Винниченко В.К., других выдающихся земляков. Ценность представляют собрание археологических памятников, этнографических предметов, оружия XVII-XX вв тому подобное.
Хранятся в музее мемориальные вещи Владимира Винниченко, которые доставили в Кировоград в 1992 году из далекой Франции (г.Мужен). В ее составе: мебель, посуда, письменные принадлежности, печатная машинка, настольная лампа, сумка с украинской землей, часы, прижизненные издания, несколько картин, фотокопии. Эти предметы использованы для экспозиции «Владимир Винниченко. Возвращение «.
Широко известная в Украине и за ее пределами кунсткамера Александра Ильина поражает разнообразием и ценностью своего состава. Ее материальную часть передали областному краеведческому музею в 1994 году. Здесь представлены и произведения изобразительного, сакрального, декоративно-прикладного искусства, и посуда из металла, стекла, фарфора из европейских и азиатских стран, и археологические находки, приборы, мебель … — неисчерпаемый источник для научно-исследовательской и экспозиционной работы.

м. Кропивницкий
ул. Архитектора Паученко, 40
тел .: +38 (0522) 271841
Суббота и воскресенье в музее рабочие.
Выходной — в понедельник.[:]